Betingelser for brug

Betingelser for brug af Skuffesalg.dk

Når du benytter Skuffesalg.dk, accepterer du de nedenstående betingelser:

1. Om Skuffesalg.dk

Skuffesalg.dk er en internettjeneste, som formidler kontakt mellem boligsælgere (i det følgende benævnt “kunden”) og boligkøbere (i det følgende benævnt “køber”) via en Nybolig eller Estate ejendomsmægler som kontaktmægler ved at salgbarheden på kundens bolig afprøves i 30 dage.

Skuffesalg.dk fungerer ved, at kunden opretter præsentation af sin bolig på Skuffesalg.dk med pris, billede, adresse, en beskrivelse af boligen. Kunden vælger en kontaktmægler hos Nybolig eller Estate. Kunden vælger om mægler skal kontakte kunden nu eller først når der en potentiel køber til ejendommen. Uanset hvad skal kontaktmægler give sin vurdering af prisen, inden boligen fremvises til en køber. Kontakt mægler oplyser desuden kunden om, hvad der vil være af omkostninger ved at gennemføre handleren. kunden  og kontaktmæglerforretningen indgår som minimum dækker den periode, hvor kontaktmægler fremviser kundens bolig.

Når kunden har aktiveret sin bolig på Skuffesalg.dk  bliver præsentation af boligen sendt pr. mail til de købere, der har oprettet en profil i Nybolig’s og Estate’s ejendomsmæglernes køberkartoteker med søgekriterier, som passer på kundens bolig. For at vise boligen til disse købere medtages boligen i den generelle matchmail, der udsendes fra Nybolig eller Estate køberkartotek.

Skuffesalg.dk undersøger hver dag i 30 dage, om der er nye profiler, der passer til boligen, og i så tilfælde sendes en matchmail til køberne. Køberen kan se kontaktmæglerforretningens kontaktoplysninger og har mulighed for at kontakte kontaktmæglerforretningen på telefon eller mail og aftale fremvisning og det videre forløb

2. Priser

Alle priser på Skuffesalg.dk er angivet inklusiv moms. Skuffesalg.dk er til enhver tid berettiget til at ændre priser og prisstruktur på Skuffesalg.dk, ligesom der kan forekomme kampagnepriser eller tilbudspriser.

Produktet er en service uden fragt. Betalingen bliver derfor trukket umiddelbart efter oprettelse af skuffesalget. Skuffesalget vil først blive sendt ud til køberne, når kunden har angivet  boligens pris og adresse, billeder, og angivet kundens kontaktoplysninger og har betalt.

Skuffesalg.dk leverer en service i form af formidling mellem kunde og køber ved hjælp af kontaktmægleren. Det er denne service, man som kunde betaler for på Skuffesalg.dk.

Skuffesalg.dk gør opmærksom på, at der er yderligere omkostninger forbundet med et boligsalg, som kunden skal forvente at betale. Bl.a. tilstandsrapport, elinstallationsrapport og energimærkerapport, en købsaftale, halvdelen af ejerskifteforsikringen samt evt. tinglysningsafgiften af skødet. Ligger ejendommen vest for Storebælt deles tinglysningsafgiften på skødet ofte mellem køber og sælger med halvdelen til hver. Ligger ejendommen øst for Storebælt, er det normalt, at køber betaler alle omkostningerne ved skødets tinglysning. Kontaktejendomsmægler oplyser disse omkostninger til kundens.

3. Markedsføring

Købere modtager information om kundens bolig pr. mail. Salget af kundens ejendom sker ved, at en køber henvender sig til kontaktmægleren, som fremviser kundens ejendom.

4. Vilkår og aftaleindgåelse

Skuffesalg.dk formidler alene kontakten mellem kunden og kontaktmægleren, som har dialog med køber. Skuffesalg.dk er ikke ansvarlig for salget efterfølgende.

Aftaleindgåelsen mellem kunden og kontaktmægler foregår som udgangspunkt uden om Skuffesalg.dk.

Ligeledes har Skuffesalg.dk ingen indflydelse på eller indsigt i de informationer, som kunden lægger op på Skuffesalg.dk, hvorfor Skuffesalg.dk på ingen måde kan drages til ansvar for rigtigheden af disse oplysninger. Skuffesalg.dk indestår således ikke for rigtigheden af de oplysninger, der formidles via Skuffesalg.dk og er ikke ansvarlig for eventuelle fejl og mangler.

4.1. Tilmelding som kunde

For at kunne benytte sig af Skuffesalg.dk skal man være ejer af boligen eller have ejerens accept. Kunden opretter selv boligen på Skuffesalg.dk, og i den forbindelse skal kunden afgive nogle oplysninger, herunder navn, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse samt ejendomsbeskrivelse, billeder osv. Det er kundens ansvar, at oplysningerne til enhver tid er korrekte.

5. Datasikkerhed

Ved tilmelding som kunde på Skuffesalg.dk bliver de oplysninger registreret, som kunden afgiver ved tilmeldingen. Disse oplysninger bliver behandlet fortroligt og er kun tilgængelige for kunden, kontaktmægler og de købere, som har oprettet en køberkartoteksprofil med kriterier, der passer til kundens ejendom.

Læs mere om behandlingen af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik

5.1. Kortoplysninger

Når du handler hos Skuffesalg.dk behandles kortoplysningerne af quickpay.dk, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/Eurocard. Alle kortoplysninger håndteres i overensstemmelse med kortorganisationernes regler.

6. Spærring af profil

Hvis kunden får mistanke eller viden om, at andre har fået kendskab til brugernavn og kodeord, eller at disse er blevet misbrugt, skal kundens straks henvende sig til Skuffesalg.dk’s supportafdeling, så den pågældende profil på Skuffesalg.dk kan blive spærret, eller kundens kodeord kan blive ændret.

7. Ajourføring af oplysninger

Kunden er selv forpligtet til at ajourføre oplysninger, hvis der sker ændringer i disse.

8. Skuffesalg.dk’s rettigheder og forpligtelser

Skuffesalg.dk giver kunden mulighed for at lægge sin bolig op på platformen. Skuffesalg.dk formidler alene kontakt mellem kunden og køberne via kontaktmægler. Skuffesalg.dk er ikke ansvarlig for, om boligen bliver solgt eller lign.

Skuffesalg.dk påtager sig intet ansvar for, om kundens oplysninger om e-mail og/eller telefonnummer, samt andre oplysninger er korrekte.

10. Fortrydelsesret og reklamation

Når kunden benytter sig af Skuffesalg.dk til formidling til køberne, bliver de af kunden indtastede oplysninger om boligen matchet  med køberne umiddelbart herefter. Derfor kan købet ikke fortrydes. Produktet på Skuffesalg.dk er en service. Der er ingen garanti, mulighed for reklamation eller afbestilling.

11. Immaterielle rettigheder

Al information og materiale, der ligger på Skuffesalg.dk, er Skuffesalg.dk’s ejendom. Enhver distribution af materiale, udover hvad der anses som privat brug, kræver samtykke fra Skuffesalg.dk.

12. Support

Kunderne kan ved henvendelse til Skuffesalg.dk’s supportafdeling få hjælp vedrørende brugen af Skuffesalg.dk. Her kan kunderne også fremsætte gode forslag til forbedringer, ris eller ros.

13. Ansvarsfraskrivelse

Skuffesalg.dk er ikke involveret i transaktionen mellem kunden og køberne – det foregår via  kontaktmægler. Skuffesalg.dk kan således ikke drages til ansvar for eventuelle uoverensstemmelser mellem kunden og køberen.

Skuffesalg.dk er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, der opstår som følge af brug af Skuffesalg.dk. Skuffesalg.dk er ikke part i aftalen mellem kunden og køberen. Det sker via kontaktmægler, hvorfor Skuffesalg.dk ikke kan gøres ansvarlig, hvis kunden eller køberen uanset årsag helt eller delvist ikke opfylder deres forpligtelser over for den anden.

Skuffesalg.dk kan ikke drages til ansvar, såfremt der er fejl eller mangler i den udførte ydelse, kunden køber via brug af Skuffesalg.dk.

Spørgsmål, klager, tvister, forhandlinger eller lignende kommunikation er et anliggende mellem kunden og køber via kontaktmægler

Ved accept af disse betingelser, som er en forudsætning for at kunne benytte Skuffesalg.dk, er Skuffesalg.dk ansvarsfri i enhver henseende, det være sig, men er ikke begrænset til, de nedenfor beskrevne tilfælde:

Skuffesalg.dk kan ikke gøres erstatningsansvarlig som følge af økonomisk tab, person- og/eller tingskade, som kunden  eller køberen måtte lide i forbindelse med aftalen.

Skuffesalg.dk er ikke erstatningsansvarlig for tab som skyldes:

  • Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er Skuffesalg.dk, der står for driften af systemerne.
  • Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos Skuffesalg.dk.
  • Lovindgreb, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig, force majeure eller naturkatastrofer.
  • Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Skuffesalg.dk selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Skuffesalg.dk, eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Skuffesalg.dk’s kontrol.

15. Misligholdelse af betingelser

Skuffesalg.dk forbeholder sig ret til uden varsel at slette en kunde, såfremt kunden misligholder nærværende betingelser. Skuffesalg.dk ønsker naturligvis et godt forhold til enhver af vores kunder, og vores supportafdeling vil i tilfælde af misbrug, som hovedregel kontakte en given kunde med henblik på at fastslå, om misbruget skyldes en uforsætlig handling fra kundens side.

Kunden bør dog i alle tilfælde, hvor kunden er i tvivl om regler og betingelser, henvende sig til Skuffesalg.dk’s supportafdeling, så kunden kan få vejledning og forklaring om korrekt brug af Skuffesalg.dk.

16. Ændring af betingelser

Skuffesalg.dk kan til enhver tid ændre eller opdatere nærværende betingelser. Meddelelse om ændringer vil blive sendt til den e-mailadresse, som er angivet på kundens profil på Skuffesalg.dk og/eller offentliggjort på Skuffesalg.dk.

17. Billede- og dokumentrettigheder

Kunden indestår for, at kunden har de fornødne rettigheder til de billeder, videoer og dokumenter, som kunden tilføjer eller sender til Skuffesalg.dk. Skuffesalg.dk påtager sig intet ansvar i forbindelse med brugen af disse billeder, videoer og dokumenter, og kunden forpligter sig således til at holde Skuffesalg.dk skadesløs for ethvert krav, som Skuffesalg.dk måtte blive mødt med, som følge af brugen af disse billeder, videoer og dokumenter. Skuffesalg.dk kan ikke stilles til ansvar, såfremt tredjemand uretmæssigt anvender kundens billeder, videoer og dokumenter.

18. Kontakt

Når kunden har oprettet sin ejendom, giver kunden accept af,  at kontakt mægler kan kontakte kunden pr. e-mail, telefon, SMS eller brevpost for at indhente yderligere informationer om ejendommen, eller for at aftale fremvisning eller lign.

19. Kontaktoplysninger

Skuffesalg.dk drives af:

Nykredit Mægler A/S
Kalvebod Brygge 47

1780 København V

Tlf. 
44 55 63 00
info@skuffesalg.dk
CVR: 70627612

20. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem Skuffesalg.dk og kunden eller ejendomsmæglerne, som forgæves er forsøgt afgjort i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved Skuffesalg.dk til enhver tid værende værneting