Sådan indsamler, opbevarer og behandler vi personoplysninger i forbindelse med brugen af Skuffesalg.dk

Nykredit Mægler A/S stiller Skuffesalg.dk til rådighed på vegne af ejendomsmæglerne i Nybolig og Estate.

Hvis du henvender dig med en forespørgsel i kontaktformularen eller via e-mail, er det Nykredit Mægler A/S, der er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Nybolig og Estate kæderne består af en række selvstændige juridiske enheder med eget cvr nr. Når du opretter din bolig på Skuffesalg.dk er det den ejendomsmægler virksomhed, som er din ”Kontaktmægler”, som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Kontakt omkring privatlivspolitikken kan ske til Nykredit Mægler A/S på 4455 6300.

Vi har fastsat denne persondatapolitik, for at kunne fortælle dig, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger, når du opskriver din bolig eller kommunikerer med os i forbindelse med brugen af Skuffesalg.dk

Vi respekter dit privatliv og dine rettigheder til at beskytte dine personoplysninger. Derfor vil vi sikre lovlig, rimelig og gennemsigtig behandling af dine oplysninger, uanset hvorfra og hvorfor, vi har modtaget dine oplysninger.

Personoplysninger er alle oplysninger om en person, der kan identificeres. Det være sig oftest for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, og kontaktoplysninger i øvrigt, uanset om det er kontakt til dig privat eller på din arbejdsplads.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne levere den service og de ydelser, som du vælger at aftage gennem Skuffesalg.dk.

Vi indsamler de almindelige personoplysninger, der er nødvendige i vores relation til dig, og nødvendige for at optimere vores hjemmeside og vores ydelser i øvrigt.

 • Når du kontakter os via kontaktformularen på hjemmesiden eller via e-mail på info@skuffesalg.dk eller support@skuffesalg.dk, så behandler vi de oplysninger du giver os i den forbindelse, for at kunne besvare din henvendelse.

  Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med os, opbevares dine oplysninger som udgangspunkt i 1 år fra seneste kontakt.

 • Når du opskriver din bolig, gemmer vi din brugerprofil, så vi kan matche den og fremsende den til relevante købere i vores køberkartotek.

  Hvis du ikke efterfølgende indgår i en anden relation med os, opbevares dine oplysninger som udgangspunkt i indeværende år + 5 år fra din seneste opskrivning.

Hvis du ikke gennemfører opskrivningen af din bolig, slettes din brugerprofil som udgangspunkt 1 år efter seneste log-in.

Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig ved at kontakte os.

Vi videregiver dine personoplysninger til Nykredit Mægler A/S, til andre virksomheder indenfor vores kædesamarbejde, til vores øvrige samarbejdspartnere, og Boligsiden A/S, hvis du vælger at sætte din bolig til salg via din kontaktmægler. 

Herudover kan vi videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, hvis det kræves af lovgivningen.

Vi videregiver kun dine personoplysninger til brug for markedsføring overfor dig med dit samtykke eller hvis vi forfølger en berettiget legitim interesse. Du kan til enhver tid frabede dig markedsføring fra os eller vores samarbejdspartnere ved at kontakte os.

Hvis dine personoplysninger videregives til tredjelande, vil du blive oplyst om dette.

Når du får oplysning om, at andre dataansvarlige virksomheder behandler dine personoplysninger, skal du være opmærksom på, at de ikke nødvendigvis har samme persondatapolitik og persondatabehandling som os.

Grundlaget for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med, at:

 • du har indgået eller overvejer at indgå en aftale med os, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

 • ·vi er retligt forpligtede til det, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, eller det følger af lovgivningen, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, i henhold til bl.a. bogføringsloven eller databeskyttelsesloven.
 • det er nødvendigt for, at vi eller vores samarbejdspartnere kan forfølge en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og databeskyttelseslovens § 13, stk. 2. De legitime interesser vi forfølger er bl.a., vores markedsføringsinteresse og vores interesse i at målrette det materiale, som vi udsender, samt vores interesse i at optimere vores interne processer, produkter og ydelser, så vi kan tilbyde dig den bedst mulige rådgivning. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod denne behandling af dine personoplysninger. Du kan få nærmere oplysninger om afvejningen af vores legitime interesser ved at rette henvendelse til os.
 • du har givet os samtykke til at behandle dine personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Vi indsamler dine personoplysninger fra dig. Herudover kan vi modtage oplysninger om dig fra andre. Hvis dette er tilfældet, vil du få oplysning om dette ved vores første kontakt herefter. Den nævnte oplysning kan blive givet ved en henvisning til denne persondatapolitik. 

Vi sikrer dine personoplysninger ved både tekniske og organisatoriske foranstaltninger. På den måde beskytter vi dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse eller adgang.

Vi kan løbende ændre denne persondatapolitik, og forbeholder os ret til dette, fordi vi løbende vil sikre, at vi opfylder kravene til korrekt behandling af dine personoplysninger.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

 • Ret til berigtigelse (rettelse) 
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

 • Ret til sletning 
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

 • Ret til begrænsning af behandling 
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

 • Ret til indsigelse 
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Version af 1.4.2022